Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Ελλαδιστάν

Η ΝΔ κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για συμπάθεια/υπόθαλψη στη τρομοκρατία επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να βγει από την φυλακή ο Σάββας Ξηρός και να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματά του, που η μη τήρησής τους από το ελληνικό κράτος έχει καταδικαστεί και από τα Ευρωπαικά Δικαστήρια.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η υποχρέωση λήψης ειδικών µέτρων για την αντιµετώπιση κρατουµένων µε
ειδικές ανάγκες και οι νοµικές συνέπειες της παραβίασής της, κατονοµάζονται µε
µεγαλύτερη σαφήνεια στη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (Ε∆∆Α). Συγκεκριµένα έχει κριθεί ότι για πρόσωπα που
έχουν στερηθεί την ελευθερία τους το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) επιβάλλει στα κράτη τη θετική υποχρέωση να
διασφαλίζουν ότι κάθε φυλακισµένος κρατείται σε συνθήκες συµβατές µε τον
σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έτσι ώστε ο τρόπος εκτελέσεως του µέτρου
να µην υποβάλει τον ενδιαφερόµενο σε αγωνία ή δοκιµασία τέτοιας έντασης,*
η οποία υπερβαίνει το αναπόφευκτο επίπεδο πόνου που συνεπάγεται η κράτηση. Η
υγεία και η ευηµερία του κρατουµένου εξασφαλίζονται πλήρως, ιδίως µε τη παροχή
της απαιτούµενης ιατρικής περίθαλψης και της διαµόρφωσης συνθηκών κράτησης
που αντιµετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες της κατάστασής του. Ειδικότερα, όσον αφορά την κράτηση
ατόµου µε σοβαρή αναπηρία, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι αυτή συνιστά εξευτελιστική
µεταχείριση αντίθετη στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου, όταν γίνεται σε συνθήκες ακατάλληλες για τον βαθµό και το είδος της
αναπηρίας, µε δυσµενείς συνέπειες για την εξυπηρέτηση αναγκών της
καθηµερινότητας του κρατουµένου και την υγεία του. Αναφορικά µε την, από πλευράς σωφρονιστικού ιδρύµατος,
εναπόθεση της παροχής συνδροµής σε κρατούµενους µε σοβαρά προβλήµατα υγείας
και αναπηρία για την αντιµετώπιση των καθηµερινών αναγκών στους λοιπούς
συγκρατουµένους τους, το ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι δεν αποτελεί την ενδεδειγµένη
λύση και δεν αποδεικνύει διαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών κράτησης.
Επίσης, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι
σε «ειδικές περιπτώσεις», κατά τις οποίες η κατάσταση της υγείας του κρατουµένου
είναι «παντελώς ασυµβίβαστη» µε την κράτησή του, το άρθρο 3 δύναται να ΑΠΑΙΤΕΙ
την αποφυλάκιση του εν λόγω προσώπου υπό ορισµένες προϋποθέσεις*

*Για παράδειγµα έχει κριθεί ότι η απαγόρευση πρόσβασης σε φυσικό φως ή η µη παροχή δυνατότητας
φυσικής άσκησης συνιστούν εξευτελιστική µεταχείριση που είναι η ξεκάθαρη παράβαση του άρθρου.

*Ο Σ. Ξηρός είναι τυφλός,κουφός και έχει σκλήρυνση κατα πλάκας.

ΥΓ. Στις 28 Σεπτεμβρίου 1990 η Νέα Δημοκρατία άφησε ελεύθερο τον Χουντικό Συνταγματάρχη Στυλιανό Παττακό "λόγω ανηκέστου βλάβης της υγείας του"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου